اخبار مهــــدوی
 

متن سخنرانی: 
 

این سخنرانی قبل از سال 2007 صورت گرفته است.

آنچه به شما می گویم: ما به زمان (وعده داده شده) نزدیک می شویم. به این زمان که فرصتی الهی در تاریخ است. به دگرگونی هایی نزدیک می شویم که در قرن بیستم به وجود آمده اند و نیز تحولاتی که در ابتدای قرن بیست و یکم آغاز شده اند.
آنچه تاکید می گردد این است که ما به سرعت در جهت نیل به این استحقاق، طی مسیر می نماییم.
ای برادران و خواهران، همانا مهدی (عج) و مسیح (ع) هر دو قطعاً در آینده ایی که در حال طلوع است خواهند آمد.
ما ملتهای مستضعف و ستم دیده در آخرالزمان هستیم و به یقین می دانیم که سرانجام این عیار (حق و باطل) و پایان این جنگ، دارای نتایج و پایان روشنی است.
امید، صبر، یقین و انتظار، چیزهایی هستند که داشتن آن ها بر ما واجب است.
نصرمن الله و فتح قریب
 
 
 
دانلود سخنرانی واقع در سایت موعود 

 

نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸۸ توسط هم عهدان منتظر