اخبار مهــــدوی
 

به گزارش مذهب نیوز، به دنبال تشدید اختلافات و اعتراضات احزاب و گروه های اسلامی مالزی در مورد تصمیم اخیر دادگاه عالی این کشور مبنی بر لغو ممنوعیت استفاده از لفظ جلاله "الله" توسط پیروان دیگر ادیان از جمله مسیحیان این کشور، نخست وزیر مالزی از مردم و بویژه احزاب اسلامگرای این کشور خواست تا ضمن حفظ آرامش به دولت اجازه دهند تا این مساله را در فرصت مناسب و از طریق ارائه دادخواست به دادگاه عالی این کشور حل و فصل کند.


در قانون اساسی مالزی استفاده از لفظ جلاله "الله" تنها منحصر به مسلمانان بوده و سایر ادیان حق استفاده از آن بویژه برای تبلیغ دین خود در بین مسلمانان را ندارند.
بر اساس همین بند از قانون اساسی، وزارت کشور مالزی به شدت به اعمال این قانون پرداخته به طوری که به استناد آن، نشریه هرالد متعلق به اقلیت کاتولیک این کشور را به دلیل استفاده از لفظ جلاله "الله" متوقف کرد.
بر اساس رای دادگاه عالی این کشور، ممنوعیت استفاده از لفظ جلاله "الله" توسط غیرمسلمانان تنها به منظور جلوگیری از ترویج دین آنها در بین مسلمانان بوده و لذا آنها می توانند از این لفظ در بین خود و حتی در نشریات خود استفاده کنند.
در عین حال صدور حکم دادگاه عالی مالزی در مورد استفاده از لفظ جلاله "الله" توسط غیرمسلمانان جنجال زیادی در بین احزاب و گروه های سیاسی این کشور و نیز مسلمانان ایجاد کرد.
نیک عزیز، رهبر معنوی حزب اسلامگرای پاس معتقد است که اگرچه تمامی پیروان ادیان ابراهیمی حق استفاده از لفظ جلاله الله را دارند، اما لفظ جلاله الله میراث اسلامی مسلمانان بوده و باید مذاکراتی در مورد چگونگی استفاده آنها از این لفظ صورت گیرد.
نیک عزیز در عین حال هشدار داد که این حکم زمینه سوء استفاده از این لفظ توسط غیرمسلمانان را ایجاد خواهد کرد و مسلمانان نباید اجازه این کار را بدهند.
روز شنبه گذشته نیز ده ها تن از مسلمان معترض این کشور با حمل پلاکاردها و دست نوشته هایی در مقابل دادگاه عالی این کشور تجمع کرده و با سردادن شعارهایی علیه دادگاه عالی این کشور خواستار لغو این حکم شدند.
در هر حال اگرچه نخست وزیر مالزی نسبت به حل عادلانه این مساله تعهد داده و وزیر امور مسلمانان این کشور نیز وعده داده که نسبت به این حکم دادگاه عالی درخواست تجدید نظر خواهد داد، با این حال چشم انداز حل سریع این مساله و فرونشاندن خشم مسلمانان این کشور نسبت به این حکم با توجه به طولانی بودن فرایند های قضایی و نیز اصرار سایر اقلیت های دینی مبنی بر حق آنها در استفاده از لفظ جلاله "الله" چندان نزدیک به نظر نمی رسد.


نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳۸۸ توسط هم عهدان منتظر