اخبار مهــــدوی
 
فرقه ضاله بهائیت بنا دارد دور جدی فعالیت های خود را به شکل نرم تر و رسانه ای تر دنبال نماید.بک منبع آگاه در گفتگو با جوان، ضمن بیان مطلب فوق گفت:پس از حوادث و آشوب های اخیر که این فرقه نقش مستقیمی در این حوادث ایفاء کرد و پس از شناسایی و فیلیترینگ تعدادی از سایت های این فرقه ،طی دستورالعمل صادره از تشکیلات بهائیان این فرقه درایران تصمیم گرفته که یک شبکه از سایت های جدید متعلق به بهائیان را راه اندازی نماید.وی افزود:قرار است این سایت ها به دو شیوه فعالیت نمایند.برخی از این سایت ها تبلیغ مستقیم فرقه ضاله خود را در دستور کار قرار خواهند داد و تعدادی دیگر به شکل غیر مستقیم و از طریق طرح اولیه برخی مسائل کلی و اجتماعی به تدریج ضمن مخاطب یابی به تبلیغ و جذب فرقه خود بپردازند.وی در ادامه افزود:یکی از محورهای تلاش بهائیان در این دوره جذب دختران به تشکیلات خود می باشد.گفتنی است به نظر می رسد در این زمینه بودجه و دستورالعمل خاصی از طرف تشکیلات بهائیان وجود داشته و احتمالاً این بودجه بخشی از همان بودجه تصویب شده کنگره آمریکا جهت فعالیت اینترنتی علیه جمهوری اسلامی ایران باشد.
منبع:موعودنوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۸ توسط هم عهدان منتظر