اخبار مهــــدوی
 

یا مقلب القلوب والابصار

یا مدبر اللیل والنهار

یا محول الحول والاحوال

حول حالنا الی احسن الحال

عید نوروز سر آغاز طراوت طبیعت و جوان شدن جهان است.تازه شدن فضای زندگی طبیعی انسان. و چه نیکوست که همراه با طراوت جهان، جان و دل انسان هم طراوت پیدا کند.


نوشته شده در تاريخ جمعه ٢۸ اسفند ۱۳۸۸ توسط هم عهدان منتظر