اخبار مهــــدوی
 

فعالیت جاسوسی بهائیان در ایران به شکل سازمان یافته افزایش یافته است.
به گزارش جوان آنلاین، اخیرا فعالیت جاسوی بهائیان در سطح شهرستان ها شدت یافته است.درهمین ارتباط خانمی تحت عنوان«ش.د» با تعدادی از افراد در یکی از توابع استان اصفهان ضمن شناسایی برخی افراد در نهاها و موسسات مختلف درقبال پرداخت وجوهاتی از آنان خواسته است که اطلاعاتی از تعدادی از مراکز دولتی و انتظامی در اختیار وی قراردهند.
فرد یاد شده برای جلب نظر همکاری افراد مودر نظر خود حتی پیشنهاد اعمال منافی عفت در قبال دریافت اطلاعت داده است.
اقدامات جاسوسی بهائیان در حالی انجام می گیرد که فرقه ضاله بهائیت به شدت تحت حمایت رژیم صهیونیستی بوده و این مساله احتمال جاسوسی برای این رژیم را بیش از پیش تقویت می کند.


نوشته شده در تاريخ دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۸ توسط هم عهدان منتظر