اخبار مهــــدوی
 

١)افزایش شمار مسلمانان در ایتالیا

 واحد مرکزی خبر: شمار مسلمانان شهر میلان ایتالیا از سی سال پیش تا کنون بیست برابر افزایش یافته است.
بر اساس امار شهرداری میلان ،‌تعداد مسلمانان این شهر به حدود هفتاد هزار نفر می رسد که بطور دقیق پنجاه و دو هزار و نهصد و چهل و نه هزار نفر از انها دارای مجوز اقامت قانونی و پانزده هزار و چهارصد و پانزده نفر از انها مهاجر غیر قانونی هستند.ریکاردو د کوراتو معاون شهردار میلان طی سخنانی گفت: در سال 1979 جمعیت میلان یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار نفر بود که سه هزار و سیصد و نود هزار نفر از انها مسلمان بودند که اغلب انها را مسلمانان ایرانی با هفتصد و هشتاد و هشت نفر ،‌مسلمانان مصری باهفتصد و شش نفر و مسلمانان اتیوپی با پانصد و شصت و هفت نفر تشکیل می دادند اما امروز بیشترین گروه مسلمانان با بیست و پنج هزار و سیصد و دوازده نفر به مصری ها،‌هفت هزار و هشتاد ودو نفر به مراکشی ها و چهار هزار و نهصد و شصت نفر به البانیایی ها تعلق دارد ضمن انکه جمعیت شهر به یک میلیون و سیصد و پنج هزار نفر کاهش یافته است.

٢)قرآن های 70سوره ای از سوی دشمنان قرآن منتشر شده است

 مدیر پایگاه اینترنتی جست وجوگر سایت های قرآنی بر تلاش بیشتر مسوولان برای مبارزه با دشمنان قرآن در سراسر جهان تاکید کرد...

ادامه این مطلب در سایت آینده روشننوشته شده در تاريخ دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۸ توسط هم عهدان منتظر