اخبار مهــــدوی
 

به گزارش آینده روشن، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه یزد با همکاری فرهنگ سرای مهدویت،  همایش با عنوان دجال و نمودهای آخرالزمان برگزار می کند.
هم زمان با این همایش، نمایشگاه موضوعی کتاب نیز در آن محل دایر می گردد.
همایش با حضور استاد حیدری کاشانی، دبیر موسسه به سوی ظهور، روز شنبه نهم آبان ماه، ساعت 20 در دفتر ملی نخبگان واقع در بلوار دانشجو برگزار خواهد شد.


نوشته شده در تاريخ شنبه ٩ آبان ۱۳۸۸ توسط هم عهدان منتظر